Takster i SFO og klub

Til Forældre med børn i SFO og klub.

Smalle malerier af børn, malet af børnene på Risbjerg SFOKommunalbestyrelen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017, de ændrede takster for SFO og klubber.

For SFO og juniorklub/SFO3, er der tale om en opskrivning af taksten, medens der for de øvrige takster alene er tale om en prisfremskrivning.

De nye takster fremgår af nedenstående tabel.

Takster for SFO og klubber gældende fra 1. januar 2017:

 

SFO (0. – 3. kl)                                          1.226 kr. pr. måned
Fritidsklub/SFO2 (4. – 5. kl.)                    380 kr. pr. måned
Juniorklub/SFO3 (6.- 8. kl.)                     380 kr. pr. måned
Ungdomsklub/SFO UK (9. kl. – 18 år)   180 kr. pr. måned
Hilsen

Bo Wilkens
Chefkonsulent
Skole- og Klubafdelingen
bwk@hvidovre.dk