Sen klassedannelse

Baggrund for sen klassedannelse

For bedre at kunne sætte børnene sammen i velfungerende klasser, har vi indført sen klassedannelse på Risbjergskolen. Det betyder, at lærerne og pædagogerne fra 1.maj og frem til sommerferien deler børnene op i forskellige grupper for at se, hvem der bedst kan sammen fagligt og socialt. Inden sommerferien deler vi så børnene op i tre faste klasser, som de fortsætter med at gå i.

Ved den endelige klassedeling ligger vi vægt på følgende:

  • At få etableret tre ligeværdige klasser
  • At give de bedste mulige betingelser for det enkelte barn
  • At give uhensigtsmæssige venskabsrelationer mulighed for at blive brudt
  • At dreng/pige fordelingen bliver så lige som muligt
  • At give den optimale “plads” til børn med særlige behov
  • At skabe en klassesammenhæng, hvor børnene indbyrdes oplever ligeværdige udfordringer.

SFO´en på Risbjergskolen har fokus på børnenes evne til at samarbejde, og på at udvikle deres sociale kompetencer. Selvfølgelig skal børnene i SFO´en spille fodbold, sjippe eller bare lege, som de har lyst til. Men pædagogerne skal også være opmærksomme på at sætte gang i lege og aktiviteter, der styrker børnenes kendskab til hinanden, og lærer børnene at løse opgaver sammen.

Det er vigtige egenskaber, som de skal bruge senere i skolen, og som der er gode muligheder for at arbejde med i SFO´en. Dermed lærer børnene noget helt uden at opdage det, fordi de samtidig har haft det sjovt.

Pædagogerne er allerede opmærksomme på at udvikle børnene. Men vi vil gerne have endnu mere fokus på børnenes sociale udvikling og samspillet mellem dem.

Ligesom i skolen, skal pædagogerne i SFO´en på Risbjerg skolen begynde at arbejde med årsplaner for børnene. I årsplanerne skal der stå, hvilke specifikke mål vi gerne vil arbejde hen imod, og ”derfor gør vi sådan her”. Det vigtige er, at det er helt gennemtænkt, så vi kan sikre børnene mulighed for at udvikle sig.

Samtidig skal der være en klar sammenhæng mellem det, som børnene oplever når de går fra skolen og over i SFO´en om eftermiddagen.

For at sikre den sammenhæng, skal pædagogerne og lærerne arbejde endnu tættere sammen i indskolingen (0.-3. klasse), fordi begge grupper har kompetencer, der hver især styrker børnenes udvikling. Samtidig er pædagoger fra SFO´en med til en række timer i indskolingen.

Begynder i maj

De nye børn, der skal begynde i 0.klasse, begynder allerede i SFO´en i maj, så de har tre måneder på skolen, inden de starter i 0. klasse i august. Her kan de langsomt vænne sig til, at være på skolen, så det ikke bliver en stor omvæltning, når de har første skoledag.

Ledelsen på Risbjerg skolen lægger stor vægt på, at undervisningen i 0. klasse styrker både elevernes faglige og sociale evner.

I 0. klasse lægger eleverne det fundament, som de videreudvikler i de senere klasser. Derfor skal eleverne både lære bogstaver og på andre måder udvide deres faglige viden, og samtidig lære at sidde stille, samarbejde og generelt arbejde med deres sociale evner i 0. klassen.

På Risbjerg Skolen har vi netop fokus på sammenhængen mellem SFO´en og undervisningen i skolen og på elevernes faglige og sociale udvikling.