Majbørn

At starte på SFO

Det er en stor forandring for både børn og forældre at starte i SFO, og I kan der hjemme se frem til en periode med stor udvikling hos Jeres barn. Det kendte og meget trygge miljø i børnehaven, erstattes af en noget større verden, med mange børn i forskellige aldre.

I tiden efter den 1. maj har vi vores opmærksomhed rettet mod en god, tryg og sjov start. Vi har fokus på at lære hinanden at kende, og lade børnene få et ejerskab til vores lokaler, aktiviteter og området i det hele taget.

Det første besøg i SFO ´en går ud på, at børn og forældrene får set SFO´ en. I bliver vist rundt, og får mulighed for at stille spørgsmål. Det vigtigste er, at vi i fællesskab får aftalt en god start for jeres barn.

Det er af stor betydning for personalet, at I som forældre informerer så meget som muligt om jeres barn og dets vaner.
For at jeres barn får en god hverdag er det vigtigt:

 • At jeres barn møder frisk og veludhvilet, så det er klar til at møde nye udfordringer og kan deltage i de aktiviteter, der er planlagt for dagen
 • At I hjælper jeres barn med at holde orden på sin plads, og at de har skiftetøj, regntøj, gummistøvler og tøj med efter årstiden.
 • At I hjælper barnet med at huske at rydde op efter sig, når barnet hentes, både ude og inde.
 • At I kommer til os, hvis der er noget I er utilfredse med, undrer jer over eller er i tvivl om. Vi kommer til jer, med vores spørgsmål.
 • At I bakker op omkring regler, normer og omgangstone i SFO´en.

Hvad kan I forvente?

Når børnene starter 1. maj, har vi planlagt, hvad der skal ske, hvilke aktiviteter, ture og og tilbud vi har til dem. Børnene bliver delt op i grupper, som laver noget hver for sig i løbet af formiddagen. Der er indlagt pauser, og efter frokost er der leg og diverse tilbud indtil kl. 14, hvor de store børn ankommer.

Vi tager særligt hensyn til børn der f.eks. kan have svært ved at sige farvel om morgenen.

I løbet af de første par måneder, vil I hjemme opleve at der sker en hel masse med jeres barn. Børnene “vokser” og modnes, og kan lige pludselig en hel masse selv, og vil måske insistere på at klare sig selv. Nogle børn vil måske også reagere ved at blive meget trætte og  pjevsede hjemme. Det er helt normalt.

At være barn på Risbjerg SFO

Når man starter i SFO, vil barnet opleve at blive en del af en fritidskultur. På SFO Risbjerg giver vi børnene varme og trygge omgivelser, og vi møder børnene med udfordringer, oplevelser og intellektuel stimulering afpasset efter udviklingstrin. Samtidig skal de støttes i, at kunne fungere i et socialt samspil med andre børn og voksne, – hvor begreber som tolerance, empati, omsorg, nærvær, respekt, fællesskab, frihed, kreativitet og udvikling indgår naturligt.

På SFO er der vide rammer både indendørs og udendørs. Vi tilrettelægger aktiviteter, som børnene kan deltage i, eller børnene kan selv finde på noget. Der er tid og ret til leg. Der er stor respekt for legen og frihed til leg, hvor kreativitet og fantasi kan blomstre.

Der knyttes venskaber og kammeratskaber. Børnene finder sammen i fællesskaber ud fra fælles interesser, eller interesser for hinanden.

De demokratiske processer trænes og børnene øver sig i sociale kompetencer.

Der dannes relationer mellem børn/børn og børn/pædagoger, som danner grundlag for udvikling af det enkelte barn, til at blive et selvstændigt menneske med selvtillid og selvværd.

Voksnes syn på barndommen og respekten for børns oplevelsesverden er afgørende for, om børnene oplever kvalitet i deres hverdag. Også omgangsformer, talemåder og holdninger er afgørende. Det er vigtigt for os at tage barnet alvorligt i alle henseender.

Trygheden er en forudsætning for at kunne opnå viden, og udnytte sine evner. For os er det derfor meget betydningsfuldt, at børnene er trygge og glade for at komme på SFO.

I vores arbejdsgrundlag på fritidshjemmet har vi som voksne det endelige ansvar for trivsel og stemningen i huset. Vi er bevidste om, at vi som voksne viser vejen for samværet og bestræber os på at være:

 • synlige i forhold til børnene. bl.a. ved at vi markerer vores grænser i forhold til dem og hinanden.
  nærværende og troværdige voksne, således at børnene bliver trygge ved os og bruger os, når de har behov for det.
 • beviste om at fremme børnenes succesoplevelser og derigennem fremme børnenes selvfølelse og selvtillid.
 • børnenes forbilleder og tale ordentlig til hinanden og børnene, så vi omgås hinanden med ligeværdighed og respekt.
 • i stand til at aflæse børnenes signaler, og tage kontakt til både børnene og forældrene ved mistrivsel.