Forældreråd SFO

vacant

Sammensætning forældreråd SFO Risbjerg

Formand:

Næstformand:

Forældrerepræsentanter:

Repræsentant i skolebestyrelsen:

Repræsentant fra skolebestyrelsen:

Medarbejderrep:      
Fælleskoor SFO: Lene Andersen
SFO leder: Morten Jensen